كل عناوين نوشته هاي سيما

سيما
[ شناسنامه ]
برايم بهار بفرستيد ...... چهارشنبه 94/2/23
اين نيز ب گ ذ ر د . . . ...... چهارشنبه 94/2/23
متني براي هيچ! ...... چهارشنبه 94/2/23
شرح در عکس! ...... سه شنبه 93/4/10
در وصف رمضان (شعر يزدي) ...... سه شنبه 93/4/10
زيبا و عميق ...... سه شنبه 93/4/10
گذشته ...... سه شنبه 93/4/10
از نرسيدن نهراسي و تنها بروي و بروي و بروي... ...... سه شنبه 93/4/10
پرواز کن آنگونه که ميخواهي، و گرنه پروازت مي دهند آنگونه که ميخو ...... جمعه 92/7/12
آشناي دور ...... جمعه 92/7/12
  ==>   ليست آرشيو شده ها