سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آن سوی خیال
" باران می بارد به حرمت کداممان؟ نمی دانم! من همین قدر می دانم باران صدای پای اجابت است و خدا با همه جبروتش دارد ناز می خرد پس نیاز کن "
لینک دوستان
اگر تو تغییر کنی، تصویر تو در آینه تغییر می کند. هر حرکت تو، در تصویری که در آینه داری منعکس میشود. و این جهان آینه ایست که تصورات درونی تو را تجسم میبخشد.
ایلیا «میم»
عکس: ‏اگر تو تغییر کنی، تصویر تو در آینه تغییر می کند. هر حرکت تو، در تصویری که در آینه داری منعکس میشود. و این جهان آینه ایست که تصورات درونی تو را تجسم میبخشد. ایلیا «میم»‏


حقیقت یکیست، راه ها بسیار است و هر کس راه خود را دارد.
ایلیا «میم»
عکس: ‏حقیقت یکیست، راه ها بسیار است و هر کس راه خود را دارد. ایلیا «میم»‏


از هر فرصتی که زندگی در اختیارت می گذارد استفاده کن چون اگر از دست بروند مدت ها طول می کشد تا دوباره به دست آیند.
پائولو کوئیلو
عکس: ‏از هر فرصتی که زندگی در اختیارت می گذارد استفاده کن چون اگر از دست بروند مدت ها طول می کشد تا دوباره به دست آیند. پائولو کوئیلو‏


داستان زندگی ات را بنویس و نگذار به تو تحمیل شود.
ایلیا «میم»
عکس: ‏داستان زندگی ات را بنویس و نگذار به تو تحمیل شود. ایلیا «میم»‏


بزرگترین قربانی که می توانی به حضور خداوند تقدیم کنی منیت تو است. با این قربانی هر دعایی مستجاب می شود و بلکه اجابت کننده دعاها نیز دست یافتنی می گردد.
ایلیا «میم»
عکس: ‏بزرگترین قربانی که می توانی به حضور خداوند تقدیم کنی منیت تو است. با این قربانی هر دعایی مستجاب می شود و بلکه اجابت کننده دعاها نیز دست یافتنی می گردد. ایلیا «میم»‏


وقتی در کلام تو محبت باشد چشم ها تو را مهربان می بینند و قلب ها مهربان می یابند.
ایلیا «میم»
عکس: ‏وقتی در کلام تو محبت باشد چشم ها تو را مهربان می بینند و قلب ها مهربان می یابند. ایلیا «میم»‏


همه چیز تغییر می یابد و هیچ چیز حتی برای یک لحظه ثابت نمی ماند. اگر تو از این نکته آگاه شوی، میل و اشتیاق تا ابد ثابت نگاه داشتن امور در تو فروکش می کند و آنگاه آزاد و رها می شوی. -اشو
عکس: ‏همه چیز تغییر می یابد و هیچ چیز حتی برای یک لحظه ثابت نمی ماند. اگر تو از این نکته آگاه شوی، میل و اشتیاق تا ابد ثابت نگاه داشتن امور در تو فروکش می کند و آنگاه آزاد و رها می شوی. -اشو‏

اگر شکل آگاهی ات را تغییر دهی، شکل زندگیت و اگر نوع آنرا تغییر دهی نوع زندگی ات دگرگون میشود.
ایلیا «میم»

[ سه شنبه 93/4/10 ] [ 3:14 عصر ] [ سیما ]
درباره وبلاگ

نه مرادم، نه مریدم، نه پیامم، نه کلامم، نه سلامم، نه علیکم، نه سپیدم، نه سیاهم، نه چنانم که تو گویی، نه چنینم که تو خوانی… نه آنگونه که گفتند و شنیدی، نه سمائم، نه زمینم، نه به زنجیر کسی بسته و نه برده دینم. نه سرابم، نه برای دل تنهایی تو جام شرابم. نه گرفتار و اسیرم، نه حقیرم، نه فرستاده پیرم، نه به هر خانقه و مسجد و میخانه فقیرم. نه جهنم نه بهشتم، نه چنین است سرشتم. این سخن را من از امروز نه گفتم نه نوشتم، بلکه از صبح ازل با قلم نور نوشتم: حقیقت نه به رنگ است و نه بو، نه به های است و نه هو، نه به این است و نه او، نه به جام است و سبو. گر به این نقطه رسیدی به تو سربسته و در پرده بگویم، که کسی نشنود این راز گهربار جهان را. آنچه گفتند و سرودند … تو آنی خودِ تو جان جهانی، گر نهانی و عیانی. تو همانی که همه عمر به دنبال خودت نعره زنانی، تو ندانی که خود آن نقطه عشقی! تو خود اسرار نهانی. همه جا تو… نه یک جای، نه یک پای… همه ای، با همه ای، همهمه ای. تو سکوتی… تو خود باغ بهشتی، تو به خود آمده از فلسفه چون و چرایی، به تو سوگند که این راز شنیدی و نترسیدی و بیدار شدی. در همه افلاک بزرگی… نه که جزئی… نه چون آب در اندام سبوئی… خود اویی به خود آی تا به در خانه متروکه هرکسی ننشینی و بجز روشنی شعشعه پرتو خود هیچ نبینی و گل و وصل بچینی…. ................................................................ سیما هستم... ماییم و نوای بی نوایی، بسم الله اگر حریف مایی:)
برچسب‌ها وب